uprent logo

NAJAM • PRODAJA • SERVIS • TRANSPORT

+385 1 24 55 000
davino

predani smo našem radu od 1950. godine vjerujući da će se naše ideje nastaviti, kako bismo osigurali pouzdanost! Naša strast, naša predanost, naše samopožrtvovnost su nadoknađeni i vidjeli smo rezultate napornog rada. Ova obiteljska tradicija je davno prenijeta na drugu generaciju i sada smo na krilima budućnosti!