uprent logo

NAJAM • PRODAJA • SERVIS • TRANSPORT

+385 1 24 55 000

ELEKTRIČNA rotacijska jedinica 120 kg/pharma

ROTACIJSKA jedinica sa stezaljkom

Tehničke specifikacije:

Tip Stroja RJ
Tip Pogona Električni
Klasa Stroja RJ
Proizvođač 2Lift lifting inovation
Model SP-300M-ERU-EC
Godina Proizvodnje 2019
Oznaka Proizvođaća 2LIFT SP-300M-ERU-EC
Interna Oznaka RJ